5p Zdeněk Paseka

Standardizace procesu ofsetového tisku

a jeho certifikace podle procesních standardů ofsetu (certifikace PSO), zaměřená na optimalizaci technologických procesů v tiskárně, za účelem zvýšení podílu zisku.

Jedná se o aplikování kvalitativních parametrů všech příslušných norem ČSN ISO 12647-1, -2 a -7, ČSN ISO 15930-3, ČSN ISO 12646 a ISO 3664 najednou v jediném systému. Tento systém předpokládá, že pracovníci tiskárny tyto normy dobře znají a jsou schopni těmito normami definované a stanovené parametry sami v konkrétních situacích aplikovat v rámci výrobního procesu na příslušné pracovní postupy. Nejedná se tedy o „certifikaci“ (například podle ISO 12647-2) při které externí firma provede vlastními silami měření, vyhodnocení a certifikaci.V případě, že tiskárna provozuje jinou technologii, je možné kvalitu tisku a jejího výrobního procesu standardizovat a certifikovat pro novinový tisk (PSN), flexotisk (PSF), hlubotisk (PSR), digitální tisk (PSD) i pro speciální nebo obalový hlubotisk.


Reference


Dokumenty ke stažení