5p Zdeněk Paseka

Soudní znalec v polygrafii, včetně oceňování strojů, tiskovin,
technologii

Při hodnocení kvality se přímo opírám o parametry kvality stanovené normami (ČSN)ISO - pokud jsou potřebné normy k dispozici. V ostatních případech se opírám o parametry stanovené mezinárodními institucemi, a o parametry obvyklé po daný druh hodnocené tiskoviny, technologie, či zařízení.


Reference

znalecká doložka Ing. Zdeněk Paseka

Soudní znalec č. 1906 jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Praze ze dne 06.12.2006 .č.j. Spr 4076/06 pro obor tiskařství, se specializací na “technický stav polygrafických strojů, zařízení a jejich příslušenství, materiály a technologické postupy, včetně posouzení kvality tisku a zpracování (reklamace)“ s rozšířením podle rozhodnutí krajského soudu v Praze ze dne 7.7.2010 č.j. Spr.4076/2005 pro obor ekonomika, ceny a odhady se specializací na polygrafické stroje a zařízení, materiály, výrobky a technologie.


Nezávislé znalecké posudky a oceňování