5p Zdeněk Paseka

Odborné technické překlady z němčiny a angličtiny

Mimo jiné jsem pro vytvoření prakticky použitelného základu pro standardizaci a řízení kvality tisku a výrobního procesu podle závazných parametrů mezinárodně platných norem ISO jsem v součinnosti s SPP, ČVUT a UPCE v letech 2006-2010 zrealizoval přeložení ČSN ISO 12647-1, 2, 3 6 a 7, 15930-3, 12646 do češtiny, aby pro účely standardizace bylo možné jejich obsah řádně chápat. Vedle toho disponuji i českou verzí návodu pro práci s dokumenty a tiskovými daty ve formátu PDF podle stanov sdružení PDF/X-ready („Leitfaden PDF/X-ready“), který je výtečnou kuchařkou pro tvorbu, předávání a posuzování kvality tiskových dat ve formátu PDF.


Reference